SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
im. Gen. Sikorskiego
w Koninie
ul.E.Kwiatkowskiego 1, 62 - 500 Konin
otwarte: Pn 8-16, Wt-Pt 7-15
PKO BP SA O/Konin
92 1020 2746 0000 3002 0017 0142
MENU

Podstawy prawne

Statut jest regulacją prawną na podstawie której funkcjonuje Spółdzielnia Mieszkaniowa im.gen.Sikorskiego w Koninie

Zawarte w nim są najważniejsze przepisy określające funkcjonowanie spółdzielni, podział kompetencji w zakresie zarządzania, nadzorowania oraz zakres praw i obowiązków lokatora.