SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
im. Gen. Sikorskiego
w Koninie
ul.E.Kwiatkowskiego 1, 62 - 500 Konin
otwarte: Pn 8-16, Wt-Pt 7-15
PKO BP SA O/Konin
92 1020 2746 0000 3002 0017 0142
MENU

Kupiłem mieszkanie

1. Kupiłeś lub otrzymałeś spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w drodze darowizny lub spadku , powinieneś zgłosić się do nas celem przedłożenia aktu notarialnego lub prawomocnego postanowienia Sądu, na podstawie którego Zarząd Spółdzielni przyjmie Cię w poczet członków Spółdzielni i wyda potwierdzenie nabycia własnościowego prawa do lokalu.
2. Chcesz zostać członkiem Spółdzielni obok współmałżonka - musisz złozyć podanie o przyjecie w poczet członków obok współmałzonka i dokonać wpłaty wpisowegio i wnieść udział oraz wypełnić deklarację przystąpienia do Spółdzielni.
3. Jeśli zakładasz księgę wieczystą na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, na Twój wniosek wystawimy Ci zaświadczenie o położeniu i wielkości lokalu oraz zaświadczenie potwierdzające Twoje członkostwo w Spółdzielni.
4. Posiadasz spółdzielcze lokatorskie bądź własnościowe prawo do lokalu i chcesz przekształcić to prawo w prawo odrębnej własności lokalu musisz złożyć wniosek i przyjść ze współmałżonkiem, z przydziałem mieszkania oraz dowodami osobistymi w celu podania niezbędnych danych do zawarcia aktu notarialnego przenoszącego własność lokalu , a Dział Finansowy poda wymagane kwoty niezbędne do przekształcenia prawa.

Poniżej masz do pobrania niezbędne druki