SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
im. Gen. Sikorskiego
w Koninie
ul.E.Kwiatkowskiego 1, 62 - 500 Konin
otwarte: Pn 8-16, Wt-Pt 7-15
PKO BP SA O/Konin
92 1020 2746 0000 3002 0017 0142
MENU

Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. gen. Sikorskiego w Koninie
ul.E.Kwiatkowskiego 1, 62 - 500 Konin

NIP: 665 - 000 - 20 - 99
Regon. 001105126

tel.fax. (063) 244-38-21

PKO BP SA O/Konin
92 1020 2746 0000 3002 0017 0142

otwarte: Pn 8-16, Wt-Pt 7-15
konserwatorzy: Wt-Pt 7-20

sekretariatsikorski@pxnet.pl
prezes.smsikorski@pxnet.pl
gksikorski@pxnet.pl