SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
im. Gen. Sikorskiego
w Koninie
ul.E.Kwiatkowskiego 1, 62 - 500 Konin
otwarte: Pn 8-16, Wt-Pt 7-15
PKO BP SA O/Konin
92 1020 2746 0000 3002 0017 0142
MENU

Przekształcenie mieszkania

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. gen. Sikorskiego w Koninie przy ul. Kwiatkowskiego 1 uprzejmie informuje, że w związku z upływem 20 letniego okresu spłaty kredytów mieszkaniowych mają Państwo możliwość przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w odrębną własność.

Wymagane dokumenty jakie należy złożyć razem z wnioskiem o przekształcenie do Spółdzielni Mieszkaniowej:
  1. przydział lokalu bądź umowę o spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu,
  2. pismo Zarządu dotyczące wielkości udziału w nieruchomości  wspólnej,
  3. uchwałę Zarządu dotyczącą określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w danej nieruchomości,
  4. w przypadku śmierci małżonka należy dostarczyć akt zgonu oraz postanowienie nabycia spadku oraz dział spadku,
  5. w przypadku rozwodu należy dostarczyć postanowienie o podziale majątku wspólnego
  6. z informacją komu przysługuje tytuł prawny do lokalu,
  7. w przypadku rozdzielności majątkowej małżonków należy dostarczyć postanowienie
  8. o podziale wraz z informacją komu przysługuje tytuł prawny do lokalu,
  9. opłatę na dokumentację do aktu notarialnego w wysokości 200 zł na konto Spółdzielni Mieszkaniowej.