SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
im. Gen. Sikorskiego
w Koninie
ul.E.Kwiatkowskiego 1, 62 - 500 Konin
otwarte: Pn 8-16, Wt-Pt 7-15
PKO BP SA O/Konin
92 1020 2746 0000 3002 0017 0142
MENU

Przekształcenie mieszkania

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. gen. Sikorskiego w Koninie przy ul. Kwiatkowskiego 1 uprzejmie informuje, że w związku z upływem 20 letniego okresu spłaty kredytów mieszkaniowych mają Państwo możliwość przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w odrębną własność. Wymagane dokumenty jakie należy zlożyć razem z wnioskiem do Spółdzielni Mieszkaniowej: 
- przydział lokalu bądź umowę o spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu,  
- pismo Zarządu  dotyczące wielkości udziału w nieruchomości wspólnej,
- uchwała Zarządu dotycząca określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w danej nieruchomości , 
- opłata na dokumentacje do aktu notarialnego 200,00zł na konto Spóldzielni Mieszkaniowej.
- W przypadku śmierci małżonka należy dostarczyć akt zgonu oraz postanowienie nabycia spadku oraz dział spadku
- w przypadku rozwodu należy dostarczyć postanowienie o podziale majątku wspólnego, z informacją komu przysługuje tytuł prawny do lokalu.