Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych z dnia 30.11.1996 roku (Dz. U. nr. 119/03 r poz. 1115 z póź. zmianami) można korzystać z zawieszenia spłaty kredytu mieszkaniowego przez 20 kwartałów w wysokości:

Warunkiem zawieszenia spłaty kredytu mieszkaniowego na dany kwartał jest przedstawienie wszystkich przychodów brutto Kliknij Tutaj z gospodarstwa domowego kredytobiorcy pomniejszonych o składki na ubezpieczenie społeczne i koszty uzyskania przychodu z kwartału poprzedzającego, które nie przekroczą 110% najniższej emerytury na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym i tak:

  • w okresie 01.03.2008r do nadal jest to kwota 699,92 zł
  • DRUKI DO POBRANIA:

    1. Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu (kliknij tutaj)
    2. Zaświadczenie o dochodach dla osób pracujących (kliknij tutaj)
    3. Oświadczenie o dochodach dla osób prowadzących działalność gospodarcza(kliknij tutaj)