SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
im. Gen. Sikorskiego
w Koninie
ul.E.Kwiatkowskiego 1, 62 - 500 Konin
otwarte: Pn 8-16, Wt-Pt 7-15
PKO BP SA O/Konin
92 1020 2746 0000 3002 0017 0142
MENU

Rekrutacja

Dodano: 29.11.2019 12:53
Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza nabór na stanowisko Głównej/ego Księgowej/ ego 

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. gen. Sikorskiego w Koninie
przy ul. Kwiatkowskiego 1

ogłasza nabór na stanowisko

Głównej/ go Księgowej/ go

 

Do obowiązków Głównego Księgowego będzie należało:

 1. Odpowiedzialność za politykę rachunkowości, plan kont oraz procedury księgowo-podatkowe.
 2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującą ustawą o rachunkowości i przepisami prawa podatkowego.
 3. Sporządzanie i rozliczanie deklaracji podatkowych (VAT,CIT,PIT).
 4. Zamknięcie roku księgowego i przygotowanie pełnego sprawozdania finansowego.
 5. Sporządzanie finansowego planu gospodarczego i remontowego Spółdzielni oraz sporządzanie okresowych analiz ich wykonania; współpraca z Zarządem i Radą Nadzorczą
 6. Kalkulacja stawek opłat Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi.
 7. Analiza sald lokali mieszkalnych i użytkowych i nadzór nad windykacją należności.
 8. Współpraca z instytucjami zewnętrznymi, audytorami, sądami, komornikami, organami podatkowymi i bankami
Wymagania kwalifikacyjne:
 1. Doświadczenie zawodowe na stanowisku samodzielnym lub kierowniczym (preferowane
  w Spółdzielni Mieszkaniowej).
 2. Biegła znajomość zagadnień finansowo-księgowych z preferencją obowiązujących
  w spółdzielniach mieszkaniowych.
 3. Biegła znajomość przepisów podatkowych, ustawy o rachunkowości.
Wymagania dodatkowe:
 1. Dobra znajomość prawa spółdzielczego, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych.
 2. Doświadczenie w księgowości elektronicznej.
 3. Odpowiedzialność, rzetelność, umiejętności analityczne.


Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Spółdzielnię Mieszkaniową im. Gen. Sikorskiego w Koninie przy ul. Kwiatkowskiego 1 62-500 Konin zgodnie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".

Informujemy, że Administratorem danych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Gen. Sikorskiego w Koninie przy ul. Kwiatkowskiego 1 62-500 Konin . Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych). Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Dokumenty można składać do biura Społdzielni Mieszkaniowej im. gen.Sikorskiego w Koninie, osobiście,  pocztą lub email na adres  sm.sekretariat@interia.eu