SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
im. Gen. Sikorskiego
w Koninie
ul.E.Kwiatkowskiego 1, 62 - 500 Konin
otwarte: Pn 8-16, Wt-Pt 7-15
PKO BP SA O/Konin
92 1020 2746 0000 3002 0017 0142
MENU

O NAS

        Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Gen. Sikorskiego w Koninie powstała w 23.11.1984 r, a faktyczna działalność rozpoczęła 18.2.1985 roku w którym to dniu Sąd Rejonowy w Koninie zarejestrował uchwalony wcześniej Statut . Podstawowymi przedmiotem działalności Spółdzielni jest zarządzanie posiadanymi zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi. Spółdzielnia prowadzi działalność organizacyjną i gospodarczą w oparciu o ustawę Prawo Spółdzielcze, ustawę o Spółdzielniach Mieszkaniowych Statut Spółdzielni i inne obowiązujące Spółdzielnię ustawy i przepisy.
 
Do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej należy 18 nieruchomości  – w tym 17 budynków mieszkalnych
i 1 budynek administracyjno – usługowy. 
Liczba mieszkań wynosi 542  w tym na 31.12.2020 r:
- lokatorskie prawo do lokalu 77 – co stanowi 14,21 %
- Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 151- co stanowi 27,86 %
- odrębna własność 314 co stanowi 57, 93 %

Powierzchnia użytkowa mieszkań wynosi 30 575,90 m²