SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
im. Gen. Sikorskiego
w Koninie
ul.E.Kwiatkowskiego 1, 62 - 500 Konin
otwarte: Pn 8-16, Wt-Pt 7-15
PKO BP SA O/Konin
92 1020 2746 0000 3002 0017 0142
MENU

Sprawozdanie Finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. Sikorskiego w Koninie

Dodano: 01.09.2019 13:28
Sprawozdanie Finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. Sikorskiego w Koninie za 2019 rok