SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
im. Gen. Sikorskiego
w Koninie
ul.E.Kwiatkowskiego 1, 62 - 500 Konin
otwarte: Pn 8-16, Wt-Pt 7-15
PKO BP SA O/Konin
92 1020 2746 0000 3002 0017 0142
MENU

Dostęp internetowy do konta czynszowego

Dodano: 30.12.2020 08:00
I N F O R M A C J A

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Gen. Sikorskiego w Koninie uprzejmie informuje, że wprowadza internetowy dostęp do Pana / Pani karty czynszowej, umożliwiający w łatwy sposób sprawdzanie danych o opłatach, stanie salda za lokal mieszkalny.

Warunkiem uzyskania dostępu do Elektronicznego Biura Obsługi Klientów (e – Bok) jest osobiste zgłoszenie się właściciela lokalu mieszkalnego (z ważnym dokumentem tożsamości) do siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej im. Gen. Sikorskiego w Koninie (ul. Kwiatkowskiego 1 Konin - sekretariat) celem uzyskania identyfikatora oraz ustalenia hasła, które służyć będą do logowania na stronie internetowej Spółdzielni.

Zapraszamy w godzinach  pracy biura Spółdzielni  od dnia 11 stycznia 2021 roku