SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
im. Gen. Sikorskiego
w Koninie
ul.E.Kwiatkowskiego 1, 62 - 500 Konin
otwarte: Pn 8-16, Wt-Pt 7-15
PKO BP SA O/Konin
92 1020 2746 0000 3002 0017 0142
MENU

Komunikat w sprawie organizacji obsługi interesantów w Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. Sikorskiego w Koninie

Dodano: 09.10.2020 09:55
Szanowni Państwo,
w związku z utrzymującym się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. Sikorskiego w Koninie podejmuje działania mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno Członków jak
i pracowników Spółdzielni od dnia 09.10.2020 r.  do odwołania nastąpi ograniczenie bezpośredniej obsługi interesantów w siedzibie SM Sikorskiego. Stosuje się organizację bezpośredniej obsługi interesantów dostosowaną do aktualnych ograniczeń, nakazów
i zakazów obowiązujących w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Oznacza to realizację zadań
w szczególnym trybie:
 • zaleca się kontakt ze SM im. gen. Sikorskiego przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej,
 • bezpośrednia obsługa interesantów realizowana jest na holu, przed wejściem  do biura SM,
  z zachowaniem zasady, że dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, nie może być większa niż 1 osoba, z zastrzeżeniem, że w stosunku do:

  ‐ osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
  ‐ osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie, tej zasady nie stosuje się;
 • przed wejściem do miejsca obsługi należy obowiązkowo zakryć za pomocą maseczki lub przyłbicy usta i nos oraz zdezynfekować dłonie,
 • w miejscu obsługi znajduje się urna do korespondencji,  w której należy umieszczać wszelkie prośby, podania, wnioski i inne dokumenty związane z bieżącą działalnością Spółdzielni,
 • pracownicy Spółdzielni w trakcie wykonywania bezpośredniej obsługi interesantów zobowiązani są zakrywać przy pomocy maseczki albo przyłbicy, usta i nos,
 • celem zwiększenia bezpieczeństwa i ograniczenia do minimum czasu oczekiwania na miejscu, rekomenduje się wcześniejsze uzgadnianie – telefoniczne lub mailowe – terminu w Spółdzielni
 
Dziękujemy za wyrozumiałość, pozostajemy do Państwa dyspozycji
Zarząd i pracownicy SM im. gen. Sikorskiego w Koninie