SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
im. Gen. Sikorskiego
w Koninie
ul.E.Kwiatkowskiego 1, 62 - 500 Konin
otwarte: Pn 8-16, Wt-Pt 7-15
PKO BP SA O/Konin
92 1020 2746 0000 3002 0017 0142
MENU

Zatwierdzone Uchwały Walnego Zgromadzenia przeprowadzonego w trybie głosowania na piśmie w dniu 24 września 2020 roku

Dodano: 07.10.2020 11:59
W dniu 24 września 2020 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Spóldzielni Mieszkaniowej im. gen. Sikorskiego w Koninie przeprowadzone w trybie głosowania na piśmie. W załączeniu zatwierdzone uchwały.